Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Fəaliyyət

• Şəhərin ərazisi 139,5 kv.km, 01.01.2024-cü il tarixinə daimi əhalisi 102854 nəfərdir. Mingəçevir şəhəri respublikanın istər əhalisinin sayına, istərsə də iqtisadi potensialına görə dördüncü şəhəri olmaqla bərabər, həm də əsas sənaye mərkəzlərindən biridir. Mingəçevir şəhərinin sənayesinin əsasını elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, kompüter, elektron və optik məhsulların istehsalı, elektrik avadanlıqlarının istehsalı, qida məhsullarının istehsalı, iplik istehsalı, tikinti materiallarının istehsalı və hazır metal məmulatlarının istehsalı sahələri təşkil edir.

• 2023-cü ilin yanvar-dekabr aylarında şəhərdə iqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə ilkin hesablamalara əsasən məhsul buraxılışı aşağıdakı kimidir: ümumi məhsul buraxılışının fiziki həcm indeksi 5,6 faiz artaraq 566370,8 min manat, sənaye məhsulu istehsalı 3,1 faiz artaraq 317085,4 min manat, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq üzrə 13,1 faiz artaraq 1976,2 min manat, tikinti üzrə 0,5 faiz artaraq 56108,1 min manat, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı üzrə 27,3 faiz artaraq 16582,9 min manat, informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 41,1 faiz azalaraq 1688,0 min manat və ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri üzrə 12,1 faiz artaraq 172930,2 min manat olmuşdur. Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmi 23,4 faiz artaraq 81874,6 min manat, ictimai iaşə dövriyyəsi 28,7 faiz artaraq 9819,1 min manat, pərakəndə ticarət dövriyyəsi faktiki qiymətlərlə 12,3 faiz artaraq 540407,0 min manat təşkil etmişdir.

• 2023-cü ilin məlumatına əsasən “Aztelekom” MMC-nin Mingəçevir şöbəsi üzrə şəhərdə ümumi tutumu 41872 nömrə olan 9 ədəd Elektron tipli ATS-lər tərəfindən əhaliyə rabitə xidmətlərinin göstərilməsi təmin olunmuşdur. Bunlardan 6 ədədi ümumi tutumu 19456 nömrə olan Elektron ATS-lər, 3 ədədi isə yeni GPON texnologiyalı ATS-lərdir. Ümumilikdə 9 ədəd elektron tipli ATS üzərində 15659 abunəçi telefon, 4062 abunəçi köhnə xətt üzərindən ADSL xidməti, 5420 abunəçi yeni GPON texnologiyasından telefon və internet, 170 abunəçi isə İP-TV xidmətindən istifadə edir. GPON layihəsinin icrası istiqamətində podratçı şirkətlər tərəfindən yeni xətt qurğularının və avadanlıqların quraşdırılması işləri davam etdirilir.

• Şəhər ərazisində gücü 80 MVA olan 110/35/6 KV-luq “Şəhər”, gücü 10 MVA olan 35/6 kv-luq “Mingəçevir”, gücü 16 MVA olan 35/6 kv-luq “Karxana 601” və gücü 10 MVA olan 110/6 kv-luq “Az.İES” yarımstansiyaları, ümumi gücü 136165 KVA olan 380 ədəd transformator fəaliyyət göstərir. Şəhərin elektrik enerjisi uzunluğu 371,6 km olan 0,4 kv-luq elektrik verilişi xətləri (EVX), 6 kv-luq 267,8 km hava və kabel xətti, 12,5 km 35 kv-luq hava xətləri ilə təmin olunur.

• Mingəçevir şəhəri üzrə qaz xətlərinin ümumi uzunluğu 416 km, o cümlədən orta təzyiqli qaz xətlərinin uzunluğu 254 km, aşağı təzyiqli 162 km təşkil edir ki, ondan yerüstü 365 km, yeraltı 51 km təşkil edir. ki, Xidməti ərazi üzrə Qaz Paylayıcı Stansiyadan (QPS) ayrılan orta təzyiqli daşıyıcı PE-315 mm-lik 1739 metr polietilen boru ilə yeraltı, D-530 mm-lik 3745 metr polad boru ilə yerüstü qaz kəmərləri ilə şəhərin sol sahil ərazisini, PE-315 mm-lik 1296,50 metr, PE-280 mm-lik 1492,70 metr polietilen qaz kəmərləri ilə “Az-İES” adlanan yaşayış massivi və PE-250 mm-lik 1845 metr “Tərəvəzçilik sovxozu” adlanan yaşayış massivini təbii qazla təchiz edir. Qaz kəmərləri üzərində 163 sayda Qaz Tənzimləyici Şkaflar və 715 ədəd bağlayıcı qurğular, siyirtmələr mövcuddur. Mingəçevir xidmət sahəsi üzrə 30784 sayda abonent mövcuddur ki, bunlardan 30338 əhali, 446-sı qeyri-əhali abonentidir.

• “Azərbaycan Respublikası Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq Mingəçevir şəhərində su təchizatı şəbəkəsinin və qurğularının yenidən qurulması işləri aparılmışdır. Məhsuldarlığı 55 min kubmetr olan müasir sutəmizləyici qurğu və tutumu 10 min kubmetr olan mərkəzi su anbarı tikilərək istifadəyə verilmiş və L=332 km yeni su xətti çəkilmişdir. Şəhərin mövcud kanalizasiya şəbəkəsi müxtəlif diametrli ölçüdə olmaqla L=236 km-dir. Kanalizasiya şəbəkəsində 2 ədəd məhəllədaxili çirkab sutəmizləyici qurğu və 8 ədəd kanalizasiya nasos stansiyası fəaliyyət göstərir. “Azərbaycan Respublikası Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq layihə üzrə şəhərdə ümumi uzunluğu L=250 km, diametri D=150÷1000 mm olan kanalizasiya şəbəkəsinin yenidən quraşdırılması planlaşdırılmışdır. Hazırda 210 km yeni kanalizasiya xətti çəkilmiş, ondan 68 km istifadəyə verilmişdir. Layihə çərçivəsində 3 yeni kanalizasiya nasos stansiyası (KNS) tikilmiş və istismara verilmişdir. Həmçinin sutkalıq gücü 65 min m3 olan çirkab sutəmizlənmə qurğusunun (ÇSTQ) tikintisi nəzərdə tutulur.

• Şəhər ərazisində 402 km yol şəbəkəsi vardır ki, onlardan da 196 km şəhərdaxili, 206 km isə məhəllədaxili yollardır.

• 2023-cü il ərzində yol və səkilərə 147200 m2 asfalt örtüyü salınmış, 37928 m2 bina fasadı rənglənmiş, 5663 m2 dam örtüyü əsaslı təmir olunmuşdur.

Mingəçevir şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən 2024-cü ildə görülməsi nəzərdə tutulan əsas işlər aşağıdakılardır:

  1. Asfaltlanma işləri – Tərxan Qurbanov, Tofiq Ruşanov küçələri, Samux küçəsinin üst hissəsində Energetik küçəsindən hərbi hissəyədək bütün yol (Abbasqulu Bakıxanov, Tərlan Rzayev, Arzu, Aşıq Pənah, Aşıq Şəmşir, Cavadxan, Çəmənli, Çuxurlu, Ələkbət Tağıyev, Habil Əliyev, Həbibi, İbn Sina, Lələtəpə, Lütvəli Abdullayev, Məhəmməd Hadi, Mirzə İbrahimov, Nəcibə Məlikova, Nəsibə Zeynalova, Sabir Rəhman, Səid Rüstəmov, Şəmsi Bədəlbəyli, Sərin, Şeyx Şamil, Şıxəli Qurbanov, Şövkət Ələkbərova, Əzəmi Hüseynov, Turan, Xəlil Rza, Yaşıl, Zəlimxan Yaqub küçələri - 30 küçə) və dalanları, “Az.İES” yaşayış massivində Cabir Novruz, Fazil Əzimov küçələri və onların arasındakı dalanlar, Abdulla Şaiq küçəsinin sonu və dalanları, “Sağ sahil” yaşayış massivində Təbriz döngələri, 20 Yanvar döngələri, Nəsimi döngələri, İslamzadə küçəsində səki, 112-ci məhəllə, Az.İES yaşayış massivində 2 məhəllənin məhəllədaxili yol və səkilərinin əsaslı təmiri.
  2.  İşıqlanma işləri – Asfaltlanma işləri aparılan 30 küçənin və dalanların işıqlandırılması 3. Mənzil fondunun əsaslı təmiri üzrə - 36 (127-ci məhəllə Ş.İ.Xətai küçəsi 1,3,7,9; A.Məmmədov küçəsi 7a; Nizami küçəsi 2, 4a, 4b, 6, 6a; 112-ci məhəllə Ə.Vahid küçəsi 2, 6, 4/1; N.Nərimanov küçəsi 30, 30/1, 28/1, 32; Nizami küçəsi 3, 5, 7, 13; A.Məmmədov küçəsi 9, 11, 13; 136-cı məhəllə A.Məmmədov küçəsi 10/1, 12; 155-ci məhəllə Təbriz küçəsi 3, 5, 7, 9; Naxçıvan küçəsi 48/1, 50, 52, 52/1, 52/3; Natavan küçəsi 1.) yaşayış binasının əsaslı təmiri (ümumi istifadə yerlərinin, fasadların təmiri). -Mənzil Təmiri və Abadlaşdırma İdarəsinə ayrılmış vəsait üzrə təmir olunacaq 15 yaşayış binası: (A.Məmmədov küçəsi 3a, 5, 5a, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 10; Nizami küçəsi 15; 20 Yanvar küçəsi 6b; Ü.Hacıbəyli küçəsi 2; H.Əliyev küçəsi 1/2; Məhsəti küçəsi
  3. Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Kombinatına ayrılmış vəsait üzrə təmir olunacaq 5 yaşayış binası: Fazil Əzimov küçəsi 31, 33; M.Mahmudov küçəsi 11; Naxçıvan küçəsi 50/1, 50/2. F.Əzimov küçəsi 31, 33, 41/3, C.Əliyev küçəsi 15 və 17 nömrəli binaları əhatə edən ərazidə 1 nümunəvi məhəllənin yaradılması)
  4. 6 nümunəvi məhəllənin yaradılması – (112, 127, 136, 155, İES ərazisində-2 məhəllə) - söhbətgahların, oturacaqların qoyulması, uşaq-idman meydançalarının yaradılması, yaşıllıq zolağının yenilənməsi, qazon vurulması, məhəllədaxili yolların və səkilərin asfaltlanması və s.
  5.  Heydər Əliyev xiyabanının S.Vurğun küçəsi ilə 20 Yanvar küçələri arasındakı hissəsinin yenidən qurulması
Keçidlər