Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Fəaliyyət

• Şəhərin ərazisi 139,5 kv.km, 01.01.2023-cü il tarixinə daimi əhalisi 102432 nəfərdir. Mingəçevir şəhəri respublikanın istər əhalisinin sayına, istərsə də iqtisadi potensialına görə dördüncü şəhəri olmaqla bərabər, həm də əsas sənaye mərkəzlərindən biridir. Mingəçevir şəhərinin sənayesinin əsasını elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı, qida məhsullarının istehsalı, iplik istehsalı, rezin məmulatlarının istehsalı, maşın və avadanlıqların istehsalı sahələri təşkil edir.

•2022-ci ilin yanvar-dekabr aylarında şəhərdə iqtisadiyyatın əsas sahələri üzrə ilkin hesablamalara əsasən məhsul buraxılışı aşağıdakı kimidir: ümumi məhsul buraxılışının fiziki həcm indeksi 3,2 faiz azalaraq 508099,8 min manat, sənaye məhsulu istehsalı 16,0 faiz azalaraq 292780,8 min manat, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıq üzrə 14,4 faiz azalaraq 1586,2 min manat, tikinti üzrə 2,8 dəfə artaraq 57025,1 min manat, nəqliyyat və anbar təsərrüfatı üzrə 41,9 faiz artaraq 12474,4 min manat, informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 17,9 faiz artaraq 2863,6 min manat və ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri üzrə 0,4 faiz artaraq 141369,7 min manat olmuşdur. Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin həcmi 8,0 faiz artaraq 66358,4 min manat, ictimai iaşə dövriyyəsi 37,2 faiz artaraq 7629,9 min manat, pərakəndə ticarət dövriyyəsi faktiki qiymətlərlə 14,9 faiz artaraq 441780,2 min manat təşkil etmişdir.

• 2022-ci ilə olan məlumata əsasən Mingəçevir Telekommunikasiya qovşağı üzrə EATS-in ümumi tutumu 22416 ədəd, istifadədə olan nömrələrin say isə 14332 ədəddir. Bütün EATS-də ümumi tutumu 7020 port olan genişzolaqlı internet xətti (ADSL) quraşdırılaraq şəhər üzrə ADSL istifadəçilərinin sayı 6133 nəfərə çatmışdır. Bu istiqamətdə işlər davam etdirilir.

• Şəhər ərazisində gücü 80 MVA olan 110/35/6 KV-luq “Şəhər”, gücü 10 MVA olan 35/6 kv-luq “Mingəçevir”, gücü 16 MVA olan 35/6 kv-luq “Karxana 601” və gücü 10 MVA olan 110/6 kv-luq “Az.İES” yarımstansiyaları, ümumi gücü 136165 KVA olan 380 ədəd transformator fəaliyyət göstərir. Şəhərin elektrik enerjisi uzunluğu 371,6 km olan 0,4 kv-luq elektrik verilişi xətləri (EVX), 6 kv-luq 267,8 km hava və kabel xətti, 12,5 km 35 kv-luq hava xətləri ilə təmin olunur.

• Mingəçevir şəhəri üzrə qaz xətlərinin ümumi uzunluğu 416 km, o cümlədən orta təzyiqli qaz xətlərinin uzunluğu 254 km, aşağı təzyiqli 162 km təşkil edir ki, ondan yerüstü 365 km, yeraltı 51 km təşkil edir. ki, Xidməti ərazi üzrə Qaz Paylayıcı Stansiyadan (QPS) ayrılan orta təzyiqli daşıyıcı PE-315 mm-lik 1739 metr polietilen boru ilə yeraltı, D-530 mm-lik 3745 metr polad boru ilə yerüstü qaz kəmərləri ilə şəhərin sol sahil ərazisini, PE-315 mm-lik 1296,50 metr, PE-280 mm-lik 1492,70 metr polietilen qaz kəmərləri ilə “Az-İES” adlanan yaşayış massivi və PE-250 mm-lik 1845 metr “Tərəvəzçilik sovxozu” adlanan yaşayış massivini təbii qazla təchiz edir. Qaz kəmərləri üzərində 163 sayda Qaz Tənzimləyici Şkaflar və 715 ədəd bağlayıcı qurğular, siyirtmələr mövcuddur. Mingəçevir xidmət sahəsi üzrə 30784 sayda abonent mövcuddur ki, bunlardan 30338 əhali, 446-sı qeyri-əhali abonentidir.

• “Azərbaycan Respublikası Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq Mingəçevir şəhərində su təchizatı şəbəkəsinin və qurğularının yenidən qurulması işləri aparılmışdır. Məhsuldarlığı 55 min kub metr olan müasir su təmizləyici qurğu və tutumu 10 min kub metr olan mərkəzi su anbarı tikilərək istifadəyə verilmiş və L=316 km yeni su xətti çəkilmişdir. Şəhərin mövcud kanalizasiya şəbəkəsi müxtəlif diametrli ölçüdə olmaqla L=161 km-dir. Kanalizasiya şəbəkəsində 2 ədəd məhəllədaxili çirkab su təmizləyici qurğu və 8 ədəd kanalizasiya nasos stansiyası fəaliyyət göstərir. “Azərbaycan Respublikası Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq layihə üzrə şəhərdə ümumi uzunluğu L=250 km, diametri D=150÷1000 mm olan kanalizasiya şəbəkəsinin yenidən quraşdırılması planlaşdırılmışdır. Hazırda 182 km yeni kanalizasiya xətti çəkilmiş, ondan 41 km istifadəyə verilmişdir. Layihə çərçivəsində 3 yeni kanalizasiya nasos stansiyası (KNS) tikilmiş və istismara verilmişdir. Həmçinin sutkalıq gücü 65000 m3 olan çirkab su təmizlənmə qurğusunun (ÇSTQ) tikintisi nəzərdə tutulur.

• Şəhər ərazisində 402 km yol şəbəkəsi vardır ki, onlardan da 196 km-i şəhər, 206 km-i isə məhəllədaxili yollardır.

• 2022-ci il ərzində yol və səkilərə 121022 m2 asfalt örtüyü salınmış, 65489 m2 bina fasadı rənglənmiş, 5715 m2 dam örtüyü əsaslı təmir olunmuşdur. 2022-ci il ərzində 5 yaşayış binasının dam örtüyü, 42 binanın fasadı və 127 ədəd girişlər əsaslı təmir olunmuşdur.

Mingəçevir şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən 2023-cü ildə görülməsi nəzərdə tutulan əsas işlər aşağıdakılardır:

  1. Asfaltlanma işləri - N.Nərimanov küçəsinin Xətai küçəsi ilə kəsişməsindən Nəsimi küçəsinədək olan yol hissəsi, N.Nərimanov küçəsinin Əliağa Vahid küçəsindən Xətai küçəsinədək olan səkilərinin, Texniki Rezin Məmulatları zavodunun arxasındakı fərdi yaşayış massivində Şəfa, Mərkəz, Aran, 28 May, Müşfiq Rəhimov küçələri, Naxçıvan küçəsinin Natəvan küçəsi ilə kəsişməsinədək olan sağ və sol döngələri
  2.  Mənzil fondunun əsaslı təmiri üzrə - 32 (126-cı məhəllə H.Əliyev 68/1, 70/1, 74/1, 76/1, 68/18, 70, 72, 72a, 76, 78, 80/25, Ş.İ.Xətai 18, 17, 19, 23, Nizami 10/37, 12, 14, 16, 158-ci məhəllə Yaşar Muradov 37, 37a, 39, 136-cı məhəllə A.Məmmədov 4, 4/1, 4/2, 6a, 6/1, 6/2, 6/3, İES ərazisi Cəmil Əliyev 3, 3a, 5) yaşayış binasının əsaslı təmiri (dam örtüklərinin, ümumi istifadə yerlərinin, fasadların təmiri). --Mənzil Təmiri və Abadlaşdırma İdarəsinə ayrılmış vəsait üzrə təmir olunacaq 17 yaşayış binası: N.Nərimanov 34, 36, 38, 39, 40, 55/13, Ş.İ.Xətai 2, 4, 6, 6a, A.Məmmədov 1, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 20 Yanvar 9. Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Kombinatına ayrılmış vəsait üzrə təmir olunacaq 4 yaşayış binası: Fazil Əzimov 3b, 7, Cəmil Əliyev 9a, 13a. Cəmil Əliyev küçəsi 3, 3a, 5, 7 nömrəli binaları əhatə edən ərazidə 1 nümunəvi məhəllənin yaradılması
  3. 5 nümunəvi məhəllənin yaradılması – (126, 136, 136a, 158, İES ərazisində) - söhbətgahların, oturacaqların qoyulması, uşaq-idman meydançalarının yaradılması, yaşıllıq zolağının yenilənməsi, qazon vurulması, məhəllədaxili yolların və səkilərin asfaltlanması və s.
  4. İşıqlanma üzrə - 10 küçənin, 5 ədəd məhəllədaxili ərazinin, Naxçıvan küçəsinin döngələrinin, 3 yeni yaradılacaq istirahət zonalarının, ümumilikdə 350 ədəd işıqlanma nöqtəsindən ibarət işıqlanma sisteminin quraşdırılması.
  5.  Abadlıq işləri - Sahil parkının Kür çayı üzərində avtomobil və dəmiryolu körpüsü arasında olan hissəsinin abadlaşdırılması, Dostluq parkında əyləncə mərkəzinin yaradılması.
Keçidlər